Recro Gevelonderhoud

recrobvlogo

Algemene Voorwaarden

 1. Recro Gevelonderhoud BV gevestigd te Delfgauw onder KvK nr. 85198889.
 2. Klant: degene met wie Recro Gevelonderhoud BV een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Recro Gevelonderhoud BV en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Recro Gevelonderhoud BV.

  2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

  3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Recro Gevelonderhoud BV zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Neem direct contact met ons op

Recro is meer dan alleen een glas- en gevelreinigingsbedrijf. Wij dragen zorg voor de complete buitenschil van uw bedrijfspand. Ook kunt u als particulier bij ons terecht voor gevelonderhoud, gevelrenovatie en glasherstel.